Mutlu Bayın, D., ve M. Akoğlan Kozak. “23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nın Ankara Turizmine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2448-65, doi:10.26677/TR1010.2021.880.