Karamustafa, K., ve M. Yılmaz. “Turizm Eğitimi Veren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2466-91, doi:10.26677/TR1010.2021.881.