Çataklı, S., ve R. Yıldırgan. “Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2506-21, doi:10.26677/TR1010.2021.883.