Karagöz, D., ve M. Gürge. “Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2522-41, doi:10.26677/TR1010.2021.884.