Deveboynu, A., ve B. Kanca. “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2542-57, doi:10.26677/TR1010.2021.885.