Sarıkaya, F., ve M. Yılmaz. “Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020)”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2573-91, doi:10.26677/TR1010.2021.887.