Kodaş, D., E. Öztürk, ve S. Deniz. “Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği Ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2613-29, doi:10.26677/TR1010.2021.889.