Gün, S., ve G. D. Kılıç. “Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2653-65, doi:10.26677/TR1010.2021.891.