Çiçek, D., ve E. Korkmaz. “Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2666-82, doi:10.26677/TR1010.2021.892.