İnan, R., ve G. Ayazlar. “Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku Ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2683-02, doi:10.26677/TR1010.2021.893.