Türkay, K., ve M. Kabadayı. “Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2703-22, doi:10.26677/TR1010.2021.894.