Tekin Özbek, Özlem, ve E. Öz Çelikbaş. “Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 4, Aralık 2021, ss. 2723-36, doi:10.26677/TR1010.2021.895.