Aksöz, E. O., ve G. Çay. “Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 1-23, doi:10.26677/TR1010.2022.937.