Özen, İbrahim A. “Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 24-39, doi:10.26677/TR1010.2022.938.