Kılıç, B., ve E. Gönenç Güler. “Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 87-105, doi:10.26677/TR1010.2022.942.