Hoş, K., ve E. Zencir Çiftçi. “Tüketicilerin Yaşam Tarzı Ve Gıda Neofobi Eğilimi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 139-62, doi:10.26677/TR1010.2022.945.