Küçük, E., ve G. Saatcı. “Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 184-01, doi:10.26677/TR1010.2022.947.