İnanır, İbrahim, ve N. Tetik Dinç. “Turist Rehberlerinde Duygusal Emek Ve İş-Aile Çatışması İlişkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 227-48, doi:10.26677/TR1010.2022.949.