Avcıkurt, C., ve S. Göker. “Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 249-65, doi:10.26677/TR1010.2022.950.