Ünal, A., ve M. Taş. “Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mart 2022, ss. 321-43, doi:10.26677/TR1010.2022.954.