Mancı, A. R. “Yer Bağlılığı Ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı Ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 3, Eylül 2022, ss. 806-24, doi:10.26677/TR1010.2022.1090.