Doğan, H., ve H. Akyurt. “TOPSIS Ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 4, Aralık 2022, ss. 914-30, doi:10.26677/TR1010.2022.1131.