Kula, M. E., ve N. Öner. “Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 4, Aralık 2022, ss. 1004-26, doi:10.26677/TR1010.2022.1136.