Zengin, B., B. Zengin, ve İsmail Koç. “Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 4, Aralık 2022, ss. 1068-90, doi:10.26677/TR1010.2022.1139.