Şahin, H., ve G. Güçlütürk. “İzmir’de Yöresel Ve Coğrafi İşaretli Yiyecek Ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 4, Aralık 2022, ss. 1180-98, doi:10.26677/TR1010.2022.1145.