Değişgel, S. “Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli Ve Yerel Halkın İnanç Turizmi Ile İlgili Görüşleri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy 1, Mart 2023, ss. 122-40, doi:10.26677/TR1010.2023.1200.