Salı Öztürk, S. ., ve A. Sünnetçioğlu. “Yavaş Şehir Algısı Ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy 1, Mart 2023, ss. 141-60, doi:10.26677/TR1010.2023.1201.