Açıksözlü, Övgü, ve İlbey Varol. “Dünya Dışında Turistik Bir Gezi: Uzay Turizmine Yönelik Metafor Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy 3, Eylül 2023, ss. 385-01, doi:10.26677/TR1010.2023.1282.