Çakıcı, A. C., E. Şimşek Evren, ve S. Evren. “Akademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri Ve Kültür Destinasyonu Tercihleri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 3, Mayıs 2021, ss. 271-82, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/68.