Sancar, T. “Termal Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı, Destinasyon Memnuniyeti Ve Destinasyon Sadakati Arasındaki İlişkiler”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy 3, Eylül 2023, ss. 465-79, doi:10.26677/TR1010.2023.1287.