Aksu, F., ve B. S. Ünsal Akbıyık. “Uzay Turizmi Konulu Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sy 4, Aralık 2023, ss. 669-84, doi:10.26677/TR1010.2023.1346.