Ramadanoğlu, E., ve E. İnce Karaçeper. “Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü Ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal Ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 1, Mart 2024, ss. 1-23, doi:10.26677/TR1010.2024.1375.