Uzun, M., ve S. Uca. “Müze Ziyaretçi Deneyimi Ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 1, Mart 2024, ss. 24-40, doi:10.26677/TR1010.2024.1376.