Özüçağlıyan, M. Ömer. “İstanbul'U Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 1, Mart 2024, ss. 41-61, doi:10.26677/TR1010.2024.1377.