Çılgınoğlu, H. “Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi Ile Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 1, Mart 2024, ss. 62-77, doi:10.26677/TR1010.2024.1378.