Adamış, E., S. Aydın, ve M. Tuna. “İznik’te İnanç Turizminin Paydaşlar Açısından Değerlendirilmesi: GZFT Yaklaşımı Ile Stratejik Bir Analiz”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 2, Haziran 2024, ss. 78-95, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/701.