Erdoğan Tarakçı, İnci, ve K. Pektaş. “Mersin İlinde Tatil Deneyimine Sahip Bireylerin Sürdürülebilirlik Farkındalıklarının İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 2, Haziran 2024, ss. 115-33, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/703.