Aldırmaz Akkaya, F. “Turizm Endekslerindeki İşletmelerin Piyasa Performansları, Finansal Performansları Ve ESG Performansları Arasındaki Entegre Dinamiklerin Keşfi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 8, sy 2, Haziran 2024, ss. 150-68, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/705.