Köroğlu, A., Özlem Köroğlu, ve İpek Asmadili. “Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 3, Mayıs 2021, ss. 559-74, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/86.