Bayrakdaroğlu, F., ve P. Eldem Çulhaoğlu. “Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 3, Mayıs 2021, ss. 745-58, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97.