Ak, Serkan, ve İsmail Kızılırmak. “Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler Ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 820–832. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/103.