Karacaoğlu, Sıla, ve Medet Yolal. “Kültürel Mirasın Korunması Ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 833–847. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/104.