Şalvarcı, Simge, ve Şafak Ünüvar. “Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 848–863. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/105.