Çetin, Altan, ve Rıdvan Kozak. “Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 964–976. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/112.