Güngör, Ozan, ve Hakan Atay. “Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim Ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 995–1011. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/114.