Bedük, Tuğçe, ve Emel Gönenç Güler. “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne Ve Yerel Halkın Tutumu”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 1128–1148. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123.