Dereli, Mert, Ebru Z. Boyacıoğlu, ve M. Kenan Terzioğlu. “İklim Değişikliği Ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi Ile İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 1228–1243. Erişim Haziran 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129.