Kurnaz, Hande Akyurt. “Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 1289–1303. Erişim Aralık 2, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/133.