Işık, Nalan, ve Burçin Özkan. “Destinasyon Kişiliği Ile Memnuniyet Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 1514–1532. Erişim Haziran 12, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/147.