Seçim, Yılmaz, ve Metehan Kaya. “Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 4 (Mayıs 13, 2021): 1631–1647. Erişim Haziran 15, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/153.